top of page

קסטנר. האיש שמכר נשמתו לשטן?

3/1944 - 3/2024  

80 שנה להשמדת יהדות הונגריה

מרצה : עו"ד עידן אבוהב

 

_edited.jpg

"פרשת קסטנר". המשפט שטלטל את מדינת ישראל הצעירה - החל כתביעת לשון הרע  והתפתח כמעט לכדי כתב אישום נוראי נגד יהודי, בגין שיתוף פעולה עם הנאצים בהליך השמדתם של 546,000 יהודי הונגריה.  

בהרצאה - פרי מחקר של שנתיים - שתותיר את הקהל מרוגש, יובהרו  פרטי הפרשה. יחשפו מסמכים סודיים ממרתפי ארכיון המדינה ויושמעו עדויות עוצמתיות...   קסטנר, משתף פעולה או גיבור? מדוע ובשליחות מי נסע להעיד לטובת בכירי  ה S.S. במשפטי נירנברג? מדוע שוחררו רוצחיו לחופשי בתום תקופה קצרה? 


הקהל, הוא שיבחן את הפרטים ויכריע, כל איש בינו לבין עצמו ולפי הבנתו, בשאלה הטעונה 

bottom of page