top of page

הרצאות בנושאים מדיניים וחוקתיים

מערכת היחסים בין העולם הפוליטי לעולם המשפט מהווה סאגה מרתקת, שהשחקנים בה הם ענקי הדור מבחינה פוליטית ומשפטית. בית המשפט העליון בישראל הפך מרשות קטנה וחלשה יחסית, ב 30 שנותיה הראשונות, לרשות עוצמתית שמשנה את כללי המשחק הפוליטי, הדמוקרטי והצבאי בישראל ומשפיעה על התנהלות הממשלה בכל התחומים.

איך השתנו מאזני הכוחות בין המערכת הפוליטית לבג"צ, מאז ימי הזקן ועד היום? מה היו הגורמים לכך? על שאלות אלו ועל עוד שאלות מרתקות רבות אחרות בהרצאות מעוררות מחשבה

תשעת פרקי הסדרה קשורים זה בזה אך אינם תלויים זה בזה ועל כן ניתן להזמין פרק אחד/ חלק מפרקי הסדרה.

לכל ההרצאות בנושא:

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page