top of page
Image by Marisa Howenstine

פרלמנט קהילתי

פרלמנט קהילתי הוא מפגש חברתי ורב שיח, מונחה על ידי עו"ד עידן אבוהב, שמתמחה בהנחיית קבוצות.  הנושאים נבחרים מראש על ידי נציגות הקבוצה או על ידי המנחה ומנותחים בצורה משפטית, חברתית, כלכלית ועוד..... כל חבר בקבוצה תורם מידיעתו ומדעתו לנושא. 

 

במפגש נשמר הכלל של כיבוד כל דעה וכל עמדה, בבחינת לא חייבים להסכים עם האחר אך חייבים לכבד אותו. התוצאה היא אירוע חברתי, שמעצים את הפרט ומחזק את הקהילה. חוויה שמאפשרת להתבטא בלי חשש.... פלטפורמה שבה חברי הקהילה נחשפים זה לזה, באופן ישיר ובלתי אמצעי ויכולים להכיר זה את זה. ...


כיום אני מנחה פרלמנטים בפ"ת, ראשל"צ, ועומר ...הצטרפו לקהילות המרוצות שעובדות איתי.

תודה רבה!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page