top of page

קסטנר. האיש שמכר נשמתו לשטן?

פרשת קסטנר. המשפט שטלטל את מדינת ישראל הצעירה - החל כתביעת לשון הרע והתפתח כמעט לכדי כתב אישום נוראי נגד יהודי, בגין שיתוף פעולה עם הנאצים בהליך השמדתם של 546,000 יהודי הונגריה. לבסוף הסתיים בזיכוי בדעת רוב.

בהרצאה, שתותיר את הקהל מרוגש, נבהיר את כל פרטי הפרשה. נחשוף מסמכים סודיים שהיו טמונים במרתפי ארכיון המדינה וכמובן ניגע בשאלות הגדולות: קסטנר, משתף פעולה מטורף או גיבור? מהו מסמך "סאסן" המחריד ומשמעותו לגבי השואה כולה? מדוע העיד קסטנר לטובת בכירי הס.ס. בנירנברג? מדוע התערב בן גוריון אישית לשחרור רוצחיו? ולאיזה מידע נחשפה נשיאת בית המשפט העליון, בשנת 2021, שגרם לה להורות על גניזה סופית של פרטי חקירת הרצח...?

הקהל, הוא שיבחן את הפרטים ויכריע, כל איש בינו לבין עצמו ולפי הבנתו, בשאלה הטעונה לגבי קסטנר.

לכל ההרצאות בנושא:

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page