top of page

זכויות אדם במישור הפרסונלי

זכויות אדם לא תמיד צריכות להיות קשורות לסוגיות לאומיות, מיעוטים, הגבלת חופש ועוד.... הרי בסופו של דבר זכויות אדם נועדו עבורנו, "סתם" בני האדם כיחידים.
סדרת הרצאות שעוסקת בחיי היום ובזכויות המגיעות לכל אחת ואחד מאיתנו. בלי שום סיבה מיוחדת. רק כי אנחנו אזרחים בישראל. . .

לכל ההרצאות בנושא:

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page