top of page
_edited.jpg

אהבה בראי המשפט

בית המשפט. מקום אלגנטי ומנומס המסתיר יצרים, תשוקות ורגשות עזים ובראשם... אהבה. בהרצאה מרגשת נדון בסוגיות אהבה שהסתבכו והגיעו אל בין כתלי בית המשפט, נתאר את הדרמות הגדולות והמרגשות שהתפתחו שם ונבחן את החלטות בית המשפט.

שימוש בזרעו של בן שנהרג, זכויות ידועים בציבור, ניתוק סבא/תא מהנכדים, הוצאת ילדים ממשפחתם ועוד....

תודה רבה!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page