top of page

סיפורי המערב הפרוע

באמריקה כמו באמריקה הכל בגדול. המדינה שניסחה את הדמוקרטיה עבור העולם כולו מתגלה כדמוקרטיה מורכבת מאוד בעצמה . סיפור מערכת היחסים בין הממשל לבית המשפט העליון בארה"ב יוצג באמצעות כמה מהמאבקים הגדולים בארה"ב כגון: ביטול העבדות וסוגיית ההפלות, נשיאים שהמרו את פי בית המשפט, מינוי שופטים ועוד...

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page