top of page

לשון הרע – האם אסור לקלל בישראל?

הרצאה משעשעת, מרגשת ומחכימה על שתי סוגיות משפטיות הקשורות זאת בזאת : הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות .... נשמע על פרשיות פיקנטיות ומשעשעות, ננתח יחד עם הקהל מקרים מפורסמים ונדון גם בסוגיות לאומיות נוגעות ללב שמחברות את כולנו... אז האם אכן אסור לקלל בישראל ?

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page