top of page

הפסיכולוגיה של הפשע

איך חושב פושע? איך חושב תובע ? מה עובר על שופט שיושב בתיק פלילי? בחינת תהליכים פסיכולוגיים של פושעים, תובעים ושופטים- באמצעות ניתוח כמה מהתיקים הפליליים המפורסמים בישראל.

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page