top of page

אהובתו של גנימאת

2003 אסרה ממשלת ישראל על איחוד משפחות בישראל, לאחר שכ- 170,000 פלסטינים היגרו אליה, כדי להינשא לערביי ישראל, וחלק מהם אף ביצע פיגועי טרור. האם הגבלה זאת היא בפגיעה מפלה בזכויות המיעוט הערבי או שמדובר בהגנה לגיטימית על ביטחון תושבי ישראל ? על השאלה האמיתית שעומדת באוויר, על הפרשה שגרמה לשופט עליון אחד להכריז על שופט עליון אחר שהוא מהווה סכנה לציבור היהודי, על אחיותיו של איסמעיל הניה, ואיך קשורה לכל זה פרשת חיים רמון ?

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page