top of page

אהרון ברק. שופט עליון 

יש הרואים בו את גדול שופטי ישראל ויש הרואים בו אדם כוחני שנטל סמכויות לא לו. סיפור על ילד יהודי בשואה שהפך להיות דמות מרכזית בחייה של מדינת ישראל. דמות מרתקת שאפשר לאהוב אותה ואפשר שלא אך אי אפשר להתעלם מסיפורו המרתק של האיש, שלמעשה עיצב חלק ניכר מפניה של ישראל.

להזמנת ההרצאה

bottom of page