top of page
Statue_edited.jpg
Image by Tingey Injury Law Firm
Protesting With Sign

ואז הגיעה פסקת ההתגברות

על סבירות, מידתיות והתגברות

היחסים, המורכבים ממילא בין בג"צ למערכת הפוליטית, מגיעים לנק' רתיחה חדשה. האם מדובר במהפכה מחרבת או ברפורמה מתקנת? מיהי גב' "סבירות"? מיהי העלמה "מידתיות"? ומה משמעות "פסקת ההתגברות"? על כל אלו ועל סיפורים מאחרי הקלעים, של המאבק המתוקשר, בהרצאה שנועדה להסביר ולהבהיר (לא לשכנע) על מנת לאפשר לקהל לשפוט בעצמו מהי עמדתו בנושאים אלו. בהרצאה ננתח את מתווה הנשיא ונבהיר, מבחינה משפטית, את ההבדלים בין הצדדים.

להזמנת ההרצאה

bottom of page