top of page
Statue_edited_edited.jpg
970px-Emblem_of_Israel_dark_blue_full_edited.png
Crowd at a Demonstration

ואז הגיעה פסקת ההתגברות

היחסים, המורכבים ממילא בין בג"צ למערכת הפוליטית, מגיעים לנק' רתיחה חדשה. האם מדובר במהפכה מחרבת או ברפורמה מתקנת? מיהי גב' "סבירות"? מיהי העלמה "מידתיות"? ומה משמעות "פסקת ההתגברות"? על כל אלו ועל סיפורים מאחרי הקלעים, של המאבק המתוקשר, בהרצאה שנועדה להסביר ולהבהיר (לא לשכנע) על מנת לאפשר לקהל לשפוט בעצמו מהי עמדתו בנושאים אלו. בהרצאה ננתח את מתווה הנשיא ונבהיר, מבחינה משפטית, את ההבדלים בין הצדדים.

ההרצאה מציגה את כל מנעד הדעות מבלי להביע תמיכה / התנגדות לצד זה או אחר וללא הבעת דעה פוליטית. 

bottom of page