top of page
In Royal Dress
 Supreme Court
Politician News Interview

גברתי היועמ"ש

היועץ.ת המשפטי.ת לממשלה הפך להיות אחד התפקידים העוצמתיים ביותר במדינת ישראל. יש יאמרו עוצמתי מידי ויש יאמר טוב שכך. יש יאמרו שהיועמ"ש חזק יותר מכל הממשלה כולה ואפילו ....במקרים מסוימים מפחיד את חבריה. בהרצאה מרתקת, שזורה בדוגמאות פיקנטיות, נבדוק הכיצד הגיע מעמדו של מי שאמור להיות עוה"ד של הממשלה להיות כמעט מנהל הממשלה והאם מצב זה נכון מבחינה דמוקרטית, מנהלית וצבאית.  

להזמנת ההרצאה

bottom of page