top of page

סיפורי בית הנשיא

מוסד הנשיאות הוגדר על ידי חוק יסוד : נשיא המדינה ועל ידי בית המשפט העליון כאזרח הראשון במעלה. במשך השנים נקשרו סיפורים משפטיים מעוררי מחלוקת בנשיאי ישראל. בהרצאה נבחן את סמכויות הנשיא דרך סיפורים פיקנטיים וניתוח פסיקות מעניינות של בית המשפט העליון – שחלקן ידוע לציבור ורובן לא.... בית הנשיא מעולם לא נראה מרתק יותר....

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page