top of page

גבירתי היועמ"ש

היועץ.ת המשפטי.ת לממשלה הפך להיות אחד התפקידים העוצמתיים ביותר במדינת ישראל. יש יאמרו עוצמתי מידי ויש יאמר טוב שכך. יש יאמרו שהיועמ"ש חזק יותר מכל הממשלה כולה ואפילו ....במקרים מסוימים מפחיד את חבריה. בהרצאה מרתקת, שזורה בדוגמאות פיקנטיות, נבדוק הכיצד הגיע מעמדו של מי שאמור להיות עוה"ד של הממשלה להיות כמעט מנהל הממשלה והאם מצב זה נכון מבחינה דמוקרטית, מנהלית וצבאית.

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page