top of page

The Law Of war

 

קורס על דיני לחימה, ביטחון לאומי ואישי  וזכויות אדם 

 

בשנים האחרונות מתקיימת משוואה גיאופוליטית חוקתית וצבאית חדשה: ארגוני הטרור תפסו את מקומם של צבאות ערב, עולים עליהם מבחינה צבאית  ופועלים תוך שימוש בבני עמם כמגן אנושי. מצב זה יוצר מערכת יחסים מורכבת ומרתקת בין צרכי מערכת הביטחון והשרידות של ישראל  לבין דרישות מערכת המשפט לעמידה בכללים חוקתיים ובינ"ל. הסדרה חוקרת, יחד עם הקהל, שאלות והתחבטויות שמלוות אותנו מאז קום המדינה ועד לאירוע הנורא שקרה ב 7.10.23.

הקורס יעסוק גם בנושא של התמודדות המדינה  עם התעצמות עולם הפשע  תוך בחינת הדילמות שבין שמירה על זכויות אדם לבין הצורך הלגיטימי להילחם בפשיעה המסכנת את יסודות המדינה ואת החירות הפרטית של האזרחים.

Greek Ancient Sculpture of Warrior

פרקי ההרצאות 

bottom of page