top of page
  • תמונת הסופר/תidan abuhav

החשוד ברצח מחולון עשוי לקבל עסקת טיעון מגוחכת.

הכותרת זאת נכתבת מתוך חשש גדול שתתממש עקב קושי ראייתי להוכיח שאכן עדי מזרחי הוא האופנוען הרוצח מחולון. מאמר זה קשור להרצאתי, The Crime Scene, שבה אני מרחיב בנושאים משפט ופלילים ומבהיר לקהל מדוע אנחנו חיים בחברה אלימה, שבה רוצחים מקבלים עונשים מגוחכים.


זהות הרוצח אינה ברורה.

כרגע המשטרה אינה יכולה להוכיח כי עדי מזרחי הוא האיש, שנעץ סכין בליבו של יורי וולקוב ז"ל. הרוצח חבש קסדה סגורה, החשיכה מקשה על הזיהוי והמצלמה שצלמה את האירוע היא מצלמת רכב, שרוב הסיכויים שאיכות הצילום בה היא בסיסית בלבד.


סוג כלי הנשק

בעיה נוספת להוכחת אשמתו של מזרחי היא אי היכולת למצוא את כלי הרצח על מנת להוכיח שלעדי מזרחי יש קשר אליו. לא רק זאת אלא שלפי נתיחה שלאחר המוות הסתבר כי לא מדובר בסכין . במקרה כזה, ככל הנראה הרצח בוצע על ידי אביזר שהיה בידיו של מזרחי וככל שלא מדובר בכלי נשק הרי יקשה מאוד על המשטרה לגבש המלצה להעמידו לדין, בגין רצח באדישות (עבירה שהעונש עליה הוא מאסר עולם). למעשה אי הוודאות לגבי כלי הנשק עשוי להוביל את הפרקליטות לכוון כתב אישום בעבירה של המתה בקלות דעת (עד 12 שנות מאסר)


האם הודעתו של מזרחי אינה מספקת להרשעתו?

התשובה המוחלטת היא לא. ההודאה, אף שהיא כשרה, לבדה אינה מספיקה כדי לבסס עליה הרשעה: יש צורך בדבר-מה נוסף על מנת לשכנע את בית המשפט שההודאה נכונה, צמודה לאמת וניתנה מרצון חופשי של הרוצח להודות. במילים אחרות, ללא שיחזור (אותו מסרב מזרחי לבצע) נחלשת אמינות הודאתו וכרגע היא בבחינת ראיה יתומה שמהווה חלק ממארג הראיות אך אינה מהווה את ראיית הזהב הנכספת.


מה צפוי לנו בעניין זה בהמשך ?

מזרחי בוחר לשתוק בחקירותיו ואינו משתף פעולה עם החקירה. כרגע אין לו מה להפסיד. אם יפתח את פיו הוא עשוי למסור פרטים מפלילים. אם ישתוק יתכן שהמשטרה תגיע לראיות נוספות אבל, ולאבל הזה מפלל מזרחי, יתכן שהמשטרה לא תצליח במשימתה... ואז לא יהיו בידיה מספיק ראיות.


לעניות דעתי , בסופו של יום, אם מזרחי ייווכח שאכן המשטרה אינה מצליחה למצוא די ראיות, שיאפשרו לה לקשור אותו ישירות לרצח, אזי הוא יבחר להציע לפרקליטות הסדר טיעון לפיו הוא יודה בעבירה של הריגה בקלות דעת והפרקליטות תדרוש עונש נמוך בן 10 שנות מאסר ומטה.... לצערי הרב יש סיכוי לא קטן שהצעתו תתקבל.
Comments


bottom of page