top of page

פסקי הדין המהפכניים של בג"ץ

בית המשפט העליון קיבל שורה ארוכה של החלטות מהפכניות בישראל, שחלקן שינו את פניה של החברה וכמעט תמיד לוו בחילופי מהלומות בין המערכת הפוליטית למערכת המשפט. בהרצאה נבחן את ההחלטות שעמדו בעין הסערה הציבורית תוך חשיפת פרטים מסקרנים מאחרי הקלעים וניתוח התנהלותם של הפוליטיקאים ושל שופטי בג"צ.

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page