top of page

רומן זדורוב. האיש שהיה שם?

בהרצאה מותחת שמעבירה את הקהל "מצד לצד" נחשפות העובדות הפחות מוכרות לציבור בפרשה : אילו פרטים, שרק הרוצח יכול לדעת, חשף זדורוב? מה גרם לבית המשפט לקבל את הודאתו כראיה מוצקה? ומה הן הראיות החדשות והמטלטלות שגרמו לבית המשפט העליון להטיל ספק בנכונות ההרשעה? על כל אלו ועל עוד שאלות ועובדות רבות ומפתיעות בהרצאה שתותיר חותמה על הקהל. מי אתה רומן זדורוב - קורבן חסר ישע או רוצח אכזרי המהתל בנו ?

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page