top of page

פטר והזאב

הרצאה הקוראת תיגר על מוסכמות וחוקרת עמדות מוסריות ביצירה "פטר והזאב" תוך השוואת האגדה אל מערכת היחסים שבין צה"ל ומ"י לבין : דעת הקהל העולמית, נציבות האו"ם לזכויות אדם, גופי חקירה בינ"ל, גולדסטון ועוד... פרשנות מרתקת ומשעשעת שמציגה קצת אחרת את המשפט והמוסר הבינ"ל....

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page