top of page

סיפורי התנ"ך במבט חילוני משפטי

ניתוח מרתק של סיפורי התנ"ך תוך השוואתם לסוגיות אקטואליות בנות ימינו. מי היה שמואל הנביא והאם הוא דומה לאהרון ברק? כמה מלחמות אחים היו בעם ישראל? משפחתו של דויד המלך כראי לדמותו של המנהיג, אלוהים כאל קנא נוראי מחד ואל גמיש ונחמד מאידך, זכויות אדם ושאלות מוסריות ועוד... אין שום דבר חדש תחת השמש הישראלית. לטוב ולרע.

תודה רבה!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page