top of page

סיפורים מחדרי החקירות

הרצאה סוחפת שלוקחת את הקהל למסע מרתק בתוך חדרי החקירות של המקרים הפליליים המורכבים בישראל. הקהל נחשף לשיקולי התביעה, שיקולי ענישה ועוד.... והכל באמצעות דוגמאות של מקרי פשיעה ידועים מבחינה תקשורתית.

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page