top of page

סוגיית המסתננים/ מהגרי העבודה

יום אחד הם הופיעו כאן ויצרו מציאות חדשה בישראל - עם המהגר לתוכה עם כוונות התיישבות. מצב זה יצר מתח עצום בין מדינת הלאום היהודי לבין שאלת יכולתה של ישראל לקלוט מהגרי עבודה ממדינות עולם שלישי. מצב זה יצר גם סדרת עימותי ענק בין הכנסת, הציבור ובית המשפט העליון .

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page