top of page

משחקי הכס בישראל - מבן גוריון ועד אהרון ברק

בית המשפט העליון בישראל הפך מרשות קטנה וחלשה יחסית, ב 30 שנותיה הראשונות, לרשות עוצמתית שמשנה את כללי המשחק הפוליטי, הדמוקרטי והצבאי בישראל ומשפיעה על התנהלות הממשלה בכל התחומים. איך השתנו מאזני הכוחות בין המערכת הפוליטית לבג"צ ומה היו הגורמים לכך ? ומה הקשר בין חשבון הדולרים של אבא אבן לספינות ריגול באיראן?

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page