top of page

מלחמה מנומסת בטרור

המלחמה בטרור היא ייחודית. טרוריסטים אינם משחקים "לפי הכללים", פוגעים במכוון באוכלוסייה ומתחבאים מאחרי אוכלוסייה כדי להקשות על הפגיעה בהם. דמוקרטיה, לעומת זאת כפופה למגבלות חוקתיות המגבילות את חופש הפעולה של מערכות הביטחון. האם מותר לענות "פצצה מתקתקת"? איך נלחמים בתוך אוכלוסיה אזרחית? - על כל אלו ועל סוגיות ביטחוניות מפורסמות ואירועים שהתרחשו בהרצאה שבוחנת את חלקם והתנהלותם של כלל השחקנים - מערכת המשפט, מפקדי צהל והפוליטיקאים. וגם ננסה לענות על השאלה המפורסמת והמורכבת - האם מישהו מונע מצה"ל לנצח ?

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page