top of page

מי הוא יהודי?

אנוסי ספרד, עשרת השבטים שנעלמו, גרים וגרות, מלכים, מלכות ונסיכי בית יהודה, בן גוריון , נזיר קתולי, שני ילדים, חרדים, רפורמים ואלפי עולים חדשים .... - כולם יחד ישתלבו בהרצאה מימי התנ"ך ועד ימי בג"צ ב 2023 וינסו לענות על השאלה המורכבת והמרתקת – מי הוא יהודי?

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page