top of page

מי אוהב את השבת? על דת מדינה ושבת

מאבקי השבת בישראל יוצרים תהודה רבה ונוגעים במתח שבין דרישה ציבורית למסחר, ספורט, תחבורה ועוד...אל מול דרישה לשמר דווקא את השבת המסורתית. אולם, מאבקים אלו כבר מזמן אינם רק בין חילונים לחרדים. בהרצאה נבחן את השבת באורות שונים: חילוני, חוקתי, סוציאלי אוניברסלי ודתי, בישראל ובעולם המערבי, נבדוק האם אפשר ליישב בין האספקטים השונים. נציג את תולדות מאבקי השבת סביב העבודה והמסחר (רמז: הוא נמשך כבר אלפי שנים) וניגע בפרטים מאחרי הקלעים של מאבק זה, שיש מי שרוצה להסתירם . מי אוהב את השבת?

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page