top of page

מאבק נשות הכותל

מאז שנות ה80 מנסה התנועה הליברלית בישראל בכלל ונשות הכותל בפרט לקבל זכות תפילה ברחבת הכותל המערבי. בהרצאה אני בוחן את המאבק מבחינה משפטית, חוקתית ובינ"ל, מתאר את המאבק כאספקלריה למצבו של העם היהודי וכמובן מתייחס למאבק בהקשר של משילות, הרפורמה המשפטית ועוד....

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page