top of page

ואז הגיעה פסקת ההתגברות

היחסים, המורכבים ממילא בין בג"צ למערכת הפוליטית, מגיעים לנק' רתיחה חדשה. האם מדובר במהפכה מחרבת או ברפורמה מתקנת? מיהי גב' "סבירות"? מיהי העלמה "מידתיות"? ומה משמעות "פסקת ההתגברות"? על כל אלו ועל סיפורים מאחרי הקלעים, של המאבק המתוקשר, בהרצאה שנועדה להסביר ולהבהיר (לא לשכנע) על מנת לאפשר לקהל לשפוט בעצמו מהי עמדתו בנושאים אלו. בהרצאה ננתח את מתווה הנשיא ונבהיר, מבחינה משפטית, את ההבדלים בין הצדדים.

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page