top of page

האם ניתן לכונן חוקה בישראל?

הרצאה שנוגעת בשאלות הליבה שמעסיקות את כולנו : איך מתקבלות חוקות? האם ניתן לכתוב חוקה בישראל או שאיבדנו את חלון הזמן? נדון גם בשאלות הליבה שמעסיקות את כולנו : מעמדם המיוחד של חוקי היסוד כחלופה לחוקה, מהו מעמדה של מגילת העצמאות?מהו תיקון חוקתי שאינו חוקתי, האם יש בישראל פיקוח פרלמנטרי ועוד....

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page