top of page

אהרון ברק. שופט עליון .

יש הרואים בו את גדול שופטי ישראל ויש הרואים בו אדם כוחני שנטל סמכויות לא לו. סיפור על ילד יהודי בשואה שהפך להיות דמות מרכזית בחייה של מדינת ישראל. דמות מרתקת שאפשר לאהוב אותה ואפשר שלא אך אי אפשר להתעלם מסיפורו המרתק של האיש, שלמעשה עיצב חלק ניכר מפניה של ישראל.

Contact Us

Thanks for submitting!

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page