top of page

קסטנר. האיש שמכר נשמתו לשטן?

 הרצאה מטלטלת ליום השואה 

מרצה : עו"ד עידן אבוהב

 

_edited.jpg

"פרשת קסטנר". המשפט שטלטל את מדינת ישראל הצעירה - החל כתביעת לשון הרע  והתפתח כמעט לכדי כתב אישום נוראי נגד יהודי, בגין שיתוף פעולה עם הנאצים בהליך השמדתם של 546,000 יהודי הונגריה.  מי היה קסטנר? מדוע ובשם מי נסע להעיד לטובת בכירי ה SS במשפטי נירנברג? מה הן העדויות שעלו במשפטו? מדוע רוצחיו קיבלו חנינה ומדוע בית המשפט הורה אסר על חשיפתם של מסמכים בנושא? בהרצאה, שתותיר את הקהל מרוגש, נחשוף מסמכים סודיים שהיו טמונים ב.... להמשיך לקרוא

bottom of page