top of page


2023  הרצאה ייחודית בהקשר ליום השואה

קסטנר. האיש שמכר נשמתו לשטן?

מרצה : עו"ד עידן אבוהב

_edited.jpg

פרשת קסטנר. המשפט שטלטל את מדינת ישראל הצעירה - החל כתביעת לשון הרע  והתפתח כמעט לכדי כתב אישום נוראי נגד יהודי, בגין שיתוף פעולה עם הנאצים בהליך השמדתם של 546,000 יהודי הונגריה. לבסוף הסתיים בזיכוי בדעת רוב. 

 

בהרצאה, שתותיר את הקהל מרוגש, נחשוף מסמכים סודיים שהיו טמונים ב.... להמשיך לקרוא 

  יום א, ה' באייר, 23.4.23 שעה 20:00   

ספריית אשכול אביטל  - קיבוץ מרום גולן  

bottom of page