Police Tapes

סוגיות פליליות מרתקות 

בהרצאה סוחפת ננתח כמה מהמקרים הפליליים המפורסמים בישראל תוך הצגת פרטים מחדרי החקירות, דיוני הפרקליטות ועוד... נדון בתיקים כמו שי דרומי, סלומון טקה, רצח הילדים בימי הכיפורים (2019 ו- 2021) ועוד...

Deer

משחקי הכס בישראל – על מאבקי הכח בין המערכת הפוליטית למערכת המשפט מאז "הזקן" ועד היום 

בית המשפט העליון בישראל הפך מרשות קטנה וחלשה יחסית, ב 30 שנותיה הראשונות, לרשות עוצמתית שמשנה את כללי המשחק הפוליטי, הדמוקרטי והצבאי בישראל  ומשפיעה על התנהלות הממשלה בכל התחומים. איך השתנו מאזני הכוחות בין המערכת הפוליטית לבג"צ ומה היו הגורמים לכך ? מי הם השופטים שהושתקו? מי מכיר את האדם הסביר? ומה הקשר בין חשבון הדולרים של אבא אבן לספינות ריגול באיראן?

Heart Pierced with Sword

אהבה בראי המשפט

מערכת המשפט נדרשת להתמודד עם סוגיות אהבה (לא רומנטית) המגיעות לפתחם ויש צורך לתת להן מענה משפטי, לעיתים רבות - מענה מורכב ומסובך.  איך מתמודד עולם המשפט עם רגשות אהבה משפחתיים?  על מוסד הידועים בציבור, על זכות להורות והגבלתה, התערבות המדינה ומערכת המשפט בחיי המשפחה, ממזרות ובדיקות אבהות ועוד...