בריתות, מאווי כח, שודד ים שיפוטי אחד, שופטים שהושתקו, פוליטיקאים, מדינת לאום עם מיעוטים  ומערכת צבאית הנתונה במלחמה כבר 70 שנה... כל אלו יוצרים את סיפור האהבה – תלות – שנאה- קנאה, רווי יצרים ושאיפות אישיות, בין המערכת הפוליטית לבין בית המשפט העליון. 
פרקי הסדרה קשורים זה בזה אך אינם תלויים זה בזה ועל כן ניתן להזמין פרק אחד/ חלק מפרקי הסדרה 

פתיח משחקי הכס.jpg

6. מי אוהב את השבת? על דת מדינה ושבת

מאבקי השבת בישראל  יוצרים תהודה רבה ונוגעים  למסחר, ספורט תחבורה ועוד...   נדמה שמדובר במאבק די חדש. האמנם? בהרצאה נבחן  את השבת באור חילוני – חוקתי בישראל ובעולם הנוצרי, נציג את  תולדות מאבקי השבת סביב העבודה והמסחר בשבת (רמז: הוא נמשך כבר אלפי שנים), ניגע בפרטים רבים מאחרי הקלעים, שיש מי שרוצה להסתירם ונוכיח כי כבר לא  מדובר במאבק בין חילונים לחרדים. מי אוהב את השבת?

7. סיפורי המערב הפרוע- על הדמוקרטיה האמריקאית

באמריקה כמו באמריקה הכל בגדול. המדינה שניסחה את הדמוקרטיה עבור העולם כולו מתגלה כדמוקרטיה מורכבת מאוד בעצמה . סיפור מערכת היחסים בין הממשל לבית המשפט העליון בארה"ב יוצג באמצעות  כמה מהמאבקים הגדולים בארה"ב כגון: ביטול  העבדות וסוגיית ההפלות,  נשיאים שהמרו את פי בית המשפט, מינוי שופטים ועוד...

8. הגולם שקם על יוצרו- או לאן נעלמה הכנסת?

דמוקרטיה מבוססת על שלושה יסודות - כנסת, ממשלה ומערכת משפט- כאשר כל יסוד אמור לאזן את האחר ולמנוע את השתלטותו על המרחב השלטוני

בישראל מאז שנות ה 80 החל תהליך הרסני של אובדן כוחה של הכנסת והפיכתה כמעט לעבד נרצע של הממשלה. איך זה משפיע על הדמוקרטיה ומעמדם של האזרחים בישראל?  ההרצאה מלווה בדוגמאות מתוקשרות ומעניקה לקהל חומר רב למחשבה על הדמוקרטיה בישראל בכלל ועל מעמדם של חברי הכנסת שאמורים לייצג אותנו בפרט

 

1. משחקי הכס בישראל – על מאבקי הכח בין המערכת הפוליטית למערכת המשפט מאז "הזקן" ועד היום

 

בית המשפט העליון בישראל הפך מרשות קטנה וחלשה יחסית, ב 30 שנותיה הראשונות, לרשות עוצמתית שמשנה את כללי המשחק הפוליטי, הדמוקרטי והצבאי בישראל  ומשפיעה על התנהלות הממשלה בכל התחומים. איך השתנו מאזני הכוחות בין המערכת הפוליטית לבג"צ ומה היו הגורמים לכך ? ומה הקשר בין חשבון הדולרים של אבא אבן לספינות ריגול באיראן?

2. היועץ המשפטי לממשלה – יועץ לה או מלך עליה ועל שריה?  

היועץ המשפטי לממשלה הפך להיות אחד התפקידים העוצמתיים ביותר במדינת ישראל. יש יאמרו עוצמתי מידי ויש יאמר טוב שכך. יש יאמרו שהיועמ"ש  חזק יותר מכל הממשלה כולה ואפילו ....במקרים מסוימים מפחיד את חבריה.  בהרצאה מרתקת, שזורה בדוגמאות פיקנטיות, נבדוק הכיצד הגיע מעמדו של מי שאמור להיות עוה"ד של הממשלה להיות כמעט מנהל הממשלה והאם מצב זה נכון מבחינה דמוקרטית, מנהלית וצבאית.

3. פסקי הדין המהפכניים של בג"ץ

בית המשפט העליון קיבל שורה ארוכה של החלטות מהפכניות בישראל, שחלקן שינו את פניה של החברה וכמעט תמיד לוו בחילופי מהלומות בין המערכת הפוליטית למערכת המשפט. בהרצאה נבחן את ההחלטות שעמדו בעין הסערה הציבורית תוך חשיפת פרטים מסקרנים מאחרי הקלעים וניתוח התנהלותם של הפוליטיקאים ושל  שופטי בג"צ. 

4. סיפורי בית הנשיא

מוסד הנשיאות הוגדר על ידי חוק יסוד : נשיא המדינה ועל ידי בית המשפט העליון כאזרח הראשון במעלה. במשך השנים נקשרו סיפורים משפטיים מעוררי מחלוקת בנשיאי ישראל. בהרצאה נבחן את סמכויות הנשיא דרך סיפורים פיקנטיים וניתוח פסיקות מעניינות של בית המשפט העליון – שחלקן ידוע לציבור ורובן לא.... בית הנשיא מעולם לא נראה מרתק יותר....

5. ואז הגיעה פסקת ההתגברות ... על המאהבת שמאיימת על יחסי הממשלה ובג"צ 

סיפור על חוקה, מדינה וזכויות אדם. חוק יסוד הלאום הוא  סלע המחלוקת החדש בין בית המשפט העליון למערכת הפוליטית. רבים בציבור אינם מבינים על מה המהומה ואת דקויות המאבק. בהרצאה נדון  בשלושת חוקי היסוד המהותיים ובפסקת ההתגברות שמהווים יחד תבשיל רותח רווי יצרים מאוויים פוליטיים ושאיפות כוח של בית המשפט  מחד והמערכת הפוליטית מאידך.