קסטנר. האיש שמכר נשמתו לשטן?

המשפט שטלטל את מדינת ישראל הצעירה - החל כתביעת לשון הרע, התפתח כמעט לכדי כתב אישום נוראי נגד יהודי, בגין שיתוף פעולה עם הנאצים בהליך השמדתם של 546,000 יהודי הונגריה, ולבסוף הסתיים בזיכוי בדעת רוב.

הרצאה שתותיר את הקהל שלך מרוגש, מסבירה את כל פרטי הפרשה מתחילתה וחושפת מסמכים סודיים שהיו טמונים במרתפי ארכיון המדינה, נוגעת בשאלות הגדולות: קסטנר- משתף פעולה מטורף או גיבור? מהו מסמך "סאסן" המחריד ומשמעותו לגבי השואה כולה? מדוע העיד קסטנר לטובת בכירי הס.ס. בנירנברג? מדוע התערב בן גוריון אישית לשחרור רוצחיו? ולאיזה מידע נחשפה נשיאת בית המשפט העליון, בשנת 2021, שגרם לה להורות על  גניזה סופית של פרטי חקירת הרצח...? 
 
הקהל שלך יהנה מידע שנצבר במשך שלוש שנות מחקר משפטי והיסטורי, שכולל ראיונות עם ניצולים מהונגריה. ההרצאה אינה מנסה להביע דעה לכאן או לכאן אלא מעלה שאלות מהותיות ומותירה את ההחלטה בידי הקהל.
שישי תרבות חולון_edited_edited.jpg